Fes-te sòcia

A l’Ateneu Anarquista del Poblesec, ens vindria molt bé no solament el teu parer crític i el teu paper actiu (l’esperem!), sinó també els teus quartos (mal que ens pesi!): això és, si fóra possible, si t’anés bé, si volguessis, t’agrairíem una aportació econòmica per a fer front a les escanyants despeses mensuals del local i a les despeses extraordinàries en accions i campanyes.

La quantitat i la periodicitat de l’aportació o quota pot ser qualsevol. Tu diràs…

El lliurament de la quota la pots fer en mà (directament a l’ateneu), o amb ingrés/transferència al número del “Comte”:

Caixa d’ Enginyers (3025- 0001- 12 -1433514880). Tu diràs… Tampoc no ens agraden els bancs ni els diners.

Aconseguirem mantenir dempeus l’Ateneu Anarquista Poble Sec!

Per qualsevol dubte, suggeriment o crítica escriu-nos a: <anarquistespoblesec@gmail.com>.

Salut i anarquia!

 SOPAR111_3